Domo-kun Waving His Hands

Wednesday, 25 April 2012

Monday, 16 April 2012

TESTing testING 1, 2 ,3...LIFE OF CATS..
.:. not as we expected .:.

PENGHARGAANSyukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia-Nya akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan Pendidikan Seni Visual dalam bidang multimedia kreatif dalam Pendidikan Seni Visual untuk ujian amali komponen ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual seperti mana yang diarahkan oleh pensyarah. Namun disebalik kejayaan saya dalam menyiapkan kajian ini, banyak pihak telah terlibat samada secara langsung mahupun tidak langsung. Oleh sebab itu, di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nor Azizah Atan dan juga Cik Zaharah Mohamad selaku pensyarah Pendidikan Seni Visual PSV 3109 G5.8 yang memberi galakan dan sokongan kepada saya untuk melaksanakan kajian yang menarik ini serta banyak memberi bimbingan, tunjuk ajar serta memberi keyakinan kepada saya dalam menyiapkan kajian ini mengikut piawaian yang telah ditetapkan.
Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan dari kumpulan saya kerana telah banyak membantu saya terutamanya dalam membekalkan maklumat  yang berkait dengan kajian saya. Dan akhir sekali saya tujukan ucapan terima kasih buat kedua ibu bapa tersayang dan rakan-rakan seperjuangan saya yang banyak membantu dari segi kewangan, moral dan idea kepada saya sepanjang menyiapkan kajian ini. Sekian, terima kasih.


.:. see ART not through the EYES, but heART .:.

G_23

wajah - wajah G 5.8